Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Mýto pod Ďumbierom.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

zmluva o výpožičke hasičského auta

ID: 731/2022 – Obec Mýto pod Ďumbierom

5.9.2022

Začiatok účinnosti 6.9.2022

Koniec účinnosti 30.9.2022

Dátum podpísania 5.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Záhradnícke a rekreačné služby

Objednávateľ - Sídlo Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00183075

Dodávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Dodávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Dodávateľ - IČO 00313637

Prílohy

Zmluva o poskytnutí služby-externý manažment

ID: 04/08/2022 – ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja

650,00 €

31.8.2022

Začiatok účinnosti 1.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.8.2022

Suma s DPH 650,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie SNP 1A, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 51744422

Prílohy

Zmluva o dielo na PD k SP

ID: 639/2022 – Ing.arch.Milan Boledovič

8 000,00 €

21.7.2022

Začiatok účinnosti 22.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.7.2022

Suma s DPH 8 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ Ing.arch.Milan Boledovič

Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 3, 934 01 Levice

Dodávateľ - IČO 1073841384

Prílohy

Zmluva o manažmente projektu

ID: 626/2022 – Fénix s.r.o.

1 400,00 €

21.7.2022

Začiatok účinnosti 22.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2022

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ Fénix s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 1.mája 58, 920 41 Leopoldov

Dodávateľ - IČO 45376107

Prílohy

Zmluva o výpožičke hasičského vozidla

ID: 608/2022 – Obec Mýto pod Ďumbierom

11.7.2022

Začiatok účinnosti 12.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Záhradnícke a rekreačné služby

Objednávateľ - Sídlo Švermova 45, 974 01 B.Bystrica

Objednávateľ - IČO 00183075

Dodávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Dodávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Dodávateľ - IČO 00313637

Prílohy

Zámenná zmluva 7/2022

ID: 7/2022 – Luptáková Anna

498,30 €

21.6.2022

Začiatok účinnosti 22.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.5.2022

Suma s DPH 498,30 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ Luptáková Anna

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

poistná zmluva Komunálna poisťovňa

ID: 533/2022 – Komunálna poisťovňa a.s.

104,00 €

16.6.2022

Začiatok účinnosti 17.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.6.2022

Suma s DPH 104,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

dodatok č.2 k zmluve o dielo PD vodojem Fongrúb Zapače

ID: 505/2022 – StVS - servising

5 754,00 €

13.6.2022

Začiatok účinnosti 14.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.6.2022

Suma s DPH 5 754,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ StVS - servising, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 44 935 668

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo PD vodojem Fongrúb

Zmluva o zriadení vecného bremena 6/2022

ID: 6/2022 – Obec Mýto pod Ďumbierom

7.6.2022

Začiatok účinnosti 8.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ján Čellár

Dodávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Dodávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Dodávateľ - IČO 00313637

Prílohy

Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 22/2022

ID: 22/2022 – Nadácia Allianz

3 000,00 €

24.5.2022

Začiatok účinnosti 25.5.2022

Koniec účinnosti 10.5.2027

Dátum podpísania 24.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ Nadácia Allianz

Dodávateľ - Sídlo Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42134064

Prílohy

Kúpna zmluva 5/2022

ID: 5/2022 – Obec Mýto pod Ďumbierom

24 735,00 €

16.5.2022

Začiatok účinnosti 17.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.4.2022

Suma s DPH 24 735,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ing. Ladislav Varga a Ing. Miroslava Vargová

Dodávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Dodávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Dodávateľ - IČO 00313637

Prílohy

Zmluva o spolupráci Ukrajina

ID: 421/2022 – Združenie miest a obcí Slovenska

500,00 €

13.5.2022

Začiatok účinnosti 14.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.4.2022

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Bezručova 9, 851 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00584614

Prílohy