Kontakt

Obecný úrad
Mýto pod Ďumbierom 64
976 44 Mýto pod Ďumbierom

Sekretariát: 048/619 51 06
Matrika: 0905 877 556
Starosta: 0905 476 918
E-mail: ou@mytopoddumbierom.sk

Zverejnené 28. mája 2019.
Upravené 14. decembra 2021.