Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Mýto pod Ďumbierom.

Predmet
Zverejnené
Prílohy
27-11-2019 Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok2020
27-11-2019
plán1I.pol2019 31-07-2019
31-07-2019
zu-myto2018 31-07-2019
31-07-2019
Koncepcia rozvoja socilnych sluieb finall verzia – pdf 31-07-2019
31-07-2019
Nvrh-VZN-obce-o-podmienkach-drania-zvierat-a-ich-chovu-na-zem-obce 31-07-2019
31-07-2019
Návrh VZN skoly a rezijne naklady SJ 31-07-2019
31-07-2019
Zverejnenie zámeru – prenájom osobitný zreteľ 31-07-2019
31-07-2019
293 MyTO POD DUMBIEROM c 31-12-2018
31-12-2018
294 MyTO POD DUMBIEROM c 31-12-2018
31-12-2018
320 MyTO POD dUMBIEROM c 31-12-2018
31-12-2018
322 textova cast 31-12-2018
31-12-2018
Novela-VZN-zverejnit 31-12-2018
31-12-2018

Filter dokumentov