Preskočiť na obsah

Starosta obce

Starosta Ing. Roman Švantner

Vo svojom osobnom živote som bol neustále na čele kolektívov. Či už to bolo na základnej, strednej, vysokej škole, alebo na predchádzajúcom pracovisku. Možno aj to bol dôvod, prečo som, po oslovení občanmi Mýta pod Ďumbierom, prijal kandidatúru na starostu obce v komunálnych voľbách 2006. Je pravda, že som v tejto oblasti nemal žiadne skúsenosti, ale kto chce, ten veľmi rýchlo vnikne do danej problematiky. Veď o čo tu vlastne ide? Spravovať majetok obce, riešiť veci verejné a snažiť sa o rozvoj obce vo všetkých oblastiach. Doterajšie zamestnanie manažéra mi umožnilo rozvinúť svoje vedomosti a schopnosti takmer vo všetkých oblastiach, čo môžem veľmi dobre využiť ako starosta obce. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, sa v skratke predstavím. Narodil som sa v Brezne, ale až do ukončenia štúdia na vysokej škole som žil s rodičmi vo Valaskej, takže som rodák z Valaskej. Tu som vychodil osem rokov základnej školy a neskôr som študoval v gymnáziu v Brezne. Keďže ma už od detstva priťahovala príroda, zvieratá, poľnohospodárstvo, rozhodol som sa pokračovať štúdiom na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, zootechnický odbor. Po ukončení štúdia som nastúpil do práce na JRD ZČSSP v Brezne (dnes Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, so sídlom v Brezne), kde som pracoval do 1. apríla 2006, takže takmer dvadsať rokov. Toto obdobie spojilo môj život s Mýtom, keď som sa tu usadil natrvalo. Poľnohospodárstvo som neopustil a ďalej podnikám v chove oviec. Pracoval som vo viacerých postoch, od zootechnika, cez vedúceho obchodných činností, hlavného zootechnika, podpredsedu a aj predsedu družstva. A tak aj po zvolení za starostu obce využívam v maximálnej miere svoje životné a odborné skúsenosti. Nechcem byť starostom, ktorý bude sedieť na úrade a brať plat, ale v spolupráci s obecným zastupiteľstvom a zamestnancami obce chcem ďalej rozvíjať našu obec vo všetkých oblastiach spoločenského a kultúrneho života, zveľaďovať majetok obce a vytvárať dobré podmienky pre život v obci Mýto pod Ďumbierom. Čo plánujeme do budúcnosti? Okrem každodenných problémov zameriavame svoju pozornosť na prípravu aktivít v oblasti investícií do majetku obce, či už je to rekonštrukcia budovy obecného úradu, zabezpečenie jeho lepšieho a viacúčelového využitia, vybudovanie osvetlenia po Salaš Mýto, ako aj po Hotel Mýto, vybudovanie nového mosta cez potok na Močidlách s možnosťou prejazdu motorových vozidiel, rekonštrukciu mosta pod obecným úradom, rekonštrukciu vedľajšej komunikácie oproti vyhni, dobudovanie protipovodňových opatrení a mnohé ďalšie. Taktiež máme záujem podporiť výstavbu domov pre mladých ľudí, na pozemkoch obce. Sú to pomerne veľké plány a investície, ktoré plánujem v budúcnosti realizovať…

Roman Švantner