Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr. Marian Jančovič

Zástupca starostu, Poslanec

 Ing. Ondrej Chramec

Poslanec

 Mgr. Miroslava Šovčíková

Poslankyňa

Bc. Martin Akurátny

Poslanec

JUDr. Eva Daubnerová

Poslankyňa

Ing. Eva Krahulcová 

Poslankyňa

  Marek Luciak

Poslanec

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Mýto pod Ďumbierom zriaďuje svoje stále, poradné, iniciatívne a kontrolné komisie:

Komisia územného plánovania a výstavby, životného prostredia, cestovný ruch a podnikanie
predsedkyňa: JUDr. Eva Daubnerová
členovia: Bc. Ondrej Chramec, Peter Chramec

Komisia pre kultúru a školstvo
predseda: Mgr. Marian Jančovič
členovia: Bc. Martin Akurátny, Juraj Hricko

Komisia pre sociálnu oblasť a zdravotníctvo
predseda: Ing. Eva Krahulcová
členovia: Mgr. Štefan Škorupa, Mgr. Soňa Ďaláková

Finančná komisia a majetková
predseda: Marian Kvačkaj
členovia: Ing. Dušan Engler a Ing. Eva Krahulcová

Komisia ochrany verejného poriadku
predseda: Bc. Martin Akurátny
členovia: JUDr. Róbert Kreutz, Matej Lupták

Komisia na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra obce
predseda: Mgr. Marian Jančovič
členovia: JUDr. Eva Daubnerová, Marian Kvačkaj

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
predseda: Mgr. Marian Jančovič
členovia: JUDr. Eva Daubnerová, Marian Kvačkaj