Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Mýto pod Ďumbierom.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vec Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Brezne  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky… Čítať viac