Preskočiť na obsah

Odpočet vodomerov

Zverejnené 13.5.2024.

Vážení občania


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

oznamuje  občanom  obce Mýto pod Ďumbierom, že v dňoch  15.05.-20.05.2024 budú  pracovníci   spoločnosti  realizovať odpočty  vodomerov v našej obci.

Žiada preto občanov  obce, aby pred týmto termínom  odstránili všetky predmety z poklopov, z okolia poklopov aj zo šácht, ktoré sťažujú  prístup k vodomeru,  vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená  a  umožnili odčítačovi  voľný prístup k vodomeru, nechali odomknuté  brány a psov držali od šachty minimálne na 3 m.  

Ďalej  žiada občanov, ktorí v uvedenom termíne nevedia zabezpečiť voľný prístup k vodomeru, aby stav  vodomeru si odčítali sami a odčítaný stav  napísali  na papier

a  umiestnili ho na viditeľnom mieste, napr. na bráne, poštovej schránke a pod. a

nechali ho tam, až kým to odčítač nezoberie.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.

Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávateľ  vody ďakuje.