Štatút obce

Štatút obce si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Prílohy k štatútu obce:

1. vyobrazenie katastrálneho územia

2. vyobrazenie symbolov obce

3. organizačná štruktúra