Štatút obce

Štatút obce si môžete pozrieť tu.

prílohy k štatútu obce

1.vyobrazenie katastrálneho územia

2. vyobrazenie symbolov obce

3.organizačná štruktúra

Zverejnené 2. augusta 2019.
Upravené 6. novembra 2019.