Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Mýto pod Ďumbierom.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 18.12.2023

Začiatok účinnosti 19.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 200 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 30796491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. 232098 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE

Dátum podpísania 19.12.2023

Začiatok účinnosti 21.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 50 810,39 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ HRONSTAV 01, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rázusova 51, 977 01 Brezno

Dodávateľ - IČO 30225655

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 19.12.2023

Začiatok účinnosti 20.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ Stredoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 36442151

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 7.12.2023

Začiatok účinnosti 8.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 414,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 6.12.2023

Začiatok účinnosti 6.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 323,32 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 30.11.2023

Začiatok účinnosti 5.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 40 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 30796491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 29.11.2023

Začiatok účinnosti 30.11.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ MyAdmin s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pod násypom 4, 841 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 44 171 358

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.11.2023

Začiatok účinnosti 25.11.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ URBÁNI & Partners s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36646181

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Dátum podpísania 22.11.2023

Začiatok účinnosti 23.11.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ Stredoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 36442151

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.10.2023

Začiatok účinnosti 25.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Objednávateľ - IČO 00313637

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 16.10.2023

Začiatok účinnosti 17.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ manželia Trajteľovci a Ivan Čellár

Dodávateľ Obec Mýto pod Ďumbierom

Dodávateľ - Sídlo Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Dodávateľ - IČO 00313637

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Kúpna zmluva 3/2023