Preskočiť na obsah

O urbári

Urbársko pozemkové spoločenstvo Mýto pod Ďumbierom, ako spoločenstvo s právnou subjektivitou, bolo zapísané dňa 12.02.1996 v registri pozemkových spoločenstiev, vedenom pozemkovým a lesným odborom Okresného úradu Brezno, Vložka č. PS 1/96. K dnešnému dňu eviduje UPS 252 členov, ktorí vlastnia 1338 podielov…

IČO: 30232333
DIČ: 2021203437
IČ DPH: SK2021203437

Výpis z Registra pozemkových spoločenstiev

Členmi výboru a dozornej rady Urbársko pozemkového spoločenstva Mýto pod Ďumbierom sa stali pre obdobie 2017 – 2021 na základe výsledkov hlasovania Zhromaždenia členov spoločenstva dňa 22.04.2017

Výbor UPS:

  • Vladimír Dropčo – predseda
  • Anna Pepichová – podpredseda
  • Pavol Lupták – člen
  • Ivan Čellár – člen
  • Pavel Švantner – člen
  • Marián Kvačkaj – člen
  • Tomáš Maroš – člen

Dozorná rada urbariátu:

  • Dalibor Lupták, Ing. – predseda
  • Peter Trajteľ – člen
  • Libuša Zvaríková – člen