Preskočiť na obsah

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 30.8.2023.

Dátum a Čas
31. aug 2023 07:00 – 06:00
Miesto
okres Brezno

Vec

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Brezne  v súlade  s § 4 písm. b)  a        s § 21 písm. a)  v nadväznosti na § 21 písm. o)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi      v znení neskorších predpisov  a  s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky      č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu  Brezno

od 31.08.2023, 07:00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedené vo vyhlásení zo dňa 23.08.2023.