Preskočiť na obsah

Odstávka EE 29.7.2022

Zverejnené 27.6.2022.

Dátum a Čas
29. júl 2022 08:00 – 15:01
Miesto
Vrbina, Píla časť

Vybavuje linka 0800 159 000
Obecný úrad Mýto pod
Dumbierom
22-17656
Mýto pod Dumbierom 64
Mýto pod Dumbierom
V Žiline, 27.06.2022
bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská
distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme,
Vážená obec/mesto,
Zároven sa na Vás obraciame so žiadostou o spoluprácu pri informovaní obcanov Vašej obce/mesta o
plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase,
umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za úcelom
zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhladom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená
prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy.

Dakujeme Vám za Vašu ústretovost vo veciach poskytovania služieb pre obcanov ohladom informovania o
plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.
Ing. Július Bodor
riaditel sekcie Dispecingy
Stredoslovenská distribucná, a.s.
976 44

4ZSS1048137000R Mýto pod
Dumbierom
Hlavná 110
24ZSS1048138000M Mýto pod
Dumbierom
Hlavná 111
24ZSS1048139000H Mýto pod
Dumbierom
Hlavná 112
24ZSS1048140000J Mýto pod
Dumbierom
Hlavná 113
24ZSS1048181000R Mýto pod
Dumbierom
Hlavná 151
24ZSS1048182000M Mýto pod
Dumbierom
Hlavná 152
24ZSS1048184000C Mýto pod
Dumbierom
Hlavná 153
24ZSS10481850007 Mýto pod
Dumbierom
Hlavná 153
24ZSS1048192000G Mýto pod
Dumbierom
Kuliská 156
24ZSS1048193000B Mýto pod
Dumbierom
Kuliská 157
24ZSS10481940006 Mýto pod
Dumbierom
Kuliská 158
24ZSS10481950001 Mýto pod
Dumbierom
Kuliská 159
24ZSS1048196000X Mýto pod
Dumbierom
Kuliská 160