Dni obce

Koná sa 30. augusta 2019

    Pri príležitosti 405. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 75. výročia začiatku SNP sa budú konať oslavy obce a slávnostné zasadnutie OZ.