Zápisnice z volieb do samosprávy 29.10.2022

Zverejnené
31. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. októbra 2022 − 24. novembra 2022
Kategória

Prílohy