Zámer predaja pozemku

Zverejnené
10. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. októbra 2022 − 25. októbra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 34/2022

Prílohy