Zámer predaja pozemku pod bytovkou č. 175

Zverejnené
12. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. decembra 2022 − 26. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 56/2022

Prílohy