Zámer na predaj pozemkov

Zverejnené
29. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. septembra 2021 − 15. októbra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 27/2021/OZ

Prílohy