Zámer k zámene pozemkov

Zverejnené
27. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júla 2022 − 11. augusta 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 24/OZ/2022

Prílohy