Zámer k predaju pozemku KN – C 110/2

Zverejnené
11. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. februára 2022 − 28. februára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/2

Prílohy