VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mýto pod Ďumbierom

Zverejnené
17. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. septembra 2021 − 5. októbra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2021

Prílohy