Preskočiť na obsah

VZN č.5/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.