VZN č.3/2022 o udržiavaní čistoty v obci

Zverejnené
21. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. júna 2022 − 7. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2022

Prílohy