VZN č.3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
10. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. decembra 2021 − 27. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2021

Prílohy