VZN č.3/2014 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov

Zverejnené
30. septembra 2016
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 4. septembra 2014
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2014

Prílohy