VZN č.2/2022 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene

Zverejnené
21. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. júna 2022 − 7. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2022

Prílohy