VZN č.2/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

Zverejnené
10. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. decembra 2021 − 27. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2021

Prílohy