VZN č.17/2002 o symboloch obce a ich používaní

Zverejnené
19. septembra 2016
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. septembra 2021
Kategória

Prílohy