VZN č.1/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Zverejnené
11. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. februára 2022 − 27. februára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy