VZN č.1/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Zverejnené
2. februára 2018
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. septembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 1/2018

Prílohy