VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám

Zverejnené
21. septembra 2016
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. septembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 1/2005

Prílohy