Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám