Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2022

Zverejnené
9. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. decembra 2022 − 2. januára 2023
Kategória

o      prevádzkovom poriadku pohrebiska a   domu smútku

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 5/2022

Prílohy