Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška OU-BB-OCDPK-2024/014880-008 – Rozhodnutie – stavebné povolenie – spevnené plochy a komunikácie ELL s.r.o.