určenie okrsku, miestnosti a zapisovateľky referenda

Zverejnené
10. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2022 − 22. januára 2023
Kategória

Prílohy