Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022

Zverejnené
23. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2021 − 7. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022

Prílohy