Zverejnené
27. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. januára 2022 − 11. februára 2022
Kategória

Všeobecne záväzného nariadenia obce Mýto pod Ďumbierom

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Prílohy