Preskočiť na obsah

Návrh VZN o miestnom poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady