Návrh VZN č.6/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2022 − 8. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 6/2022

Prílohy