Návrh VZN č. 5/2022 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2022 − 8. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 5/2022

Prílohy