Návrh VZN č.2/2022 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene

Zverejnené
14. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. apríla 2022 − 2. mája 2022
Kategória

Prílohy