Návrh VZN č.1/2023 o umiestňovaní volebných plagátov

Zverejnené
23. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. mája 2023 − 8. júna 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2023

Prílohy