Návrh štatútu obce

Zverejnené
23. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. mája 2023 − 8. júna 2023
Kategória

Prílohy