Návrh rozpočtu obce na roky 2023 až 2025

Zverejnené
23. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2022 − 8. decembra 2022
Kategória

Prílohy