Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2022

Zverejnené
31. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. mája 2022 − 14. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022

Prílohy