Hlasovacie lístky pre voľby do samosprávy obce Mýto pod Ďumbierom

Zverejnené
26. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. septembra 2022 − 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy