Zverejnenie zámeru predaja pozemku

Zverejnené
5. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. mája 2021 − 24. mája 2021