zverejnenie zámeru predaja majetku obce v zmysle osobitného zreteľa

Zverejnené
26. februára 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
26. februára 2020