Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Upravené
29. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. apríla 2021