Verejná súťaž na predaj pozemku vo vlastníctve obce

Zverejnené
22. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. marca 2021 − 29. apríla 2021