Tlačová správa k sčítaniu bytov

Zverejnené
11. augusta 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
11. augusta 2020