Oznámenie o strategickom dokumente PHSR BBSK na roky 2022 – 2030

Zverejnené
27. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. mája 2021 − 14. júna 2021